Polbangtan Belum Diisi IIIb IIIc IIId IVa IVb IVc IVd IVe
Politeknik Pembangunan Pertanian Malang 1 4 13 14 8 4 4 1 0
Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari 1 1 2 8 5 1 0 0 0
Politeknik Pembangunan Pertanian Medan 1 3 7 12 3 0 0 0 0
Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta - Magelang 2 2 4 14 14 6 5 2 0
Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa 1 4 3 12 4 9 5 1 0
Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor 1 1 10 10 9 5 9 5 0
Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia 6 1 1 3 2 1 0 0 0